Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 096 7 007
Sum driftskostnader -7 752 -6 723
Driftsresultat 343 284
Resultat før skatt 599 419
Årsresultat 448 419
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 209 260
Omløpsmidler 2 123 1 728
Sum gjeld 11 417 11 521
Sum egenkapital 1 643 1 196
Sum egenkapital og gjeld 13 060 12 717
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bibelskolen Catering Og Gjestehu AS
Orgnummer 976 493 583
Telefon (+47) 37 25 69 00
Telefaks (+47) 37 25 68 01
Mobiltelefon (+47) 37 25 68 03
E-post post@bibelskolen.no
Hjemmeside www.bibelskolen.no
Besøksadresse Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad
Postadresse Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad

Nøkkelpersoner