Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 15 553 30 269
Sum driftskostnader -14 659 -30 180
Driftsresultat 894 91
Resultat før skatt 1 070 273
Årsresultat 779 188
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 219 1 152
Omløpsmidler 10 290 9 762
Sum gjeld 2 135 2 319
Sum egenkapital 9 378 8 599
Sum egenkapital og gjeld 11 513 10 918
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Elnesvågen Servicenter AS
Orgnummer 976 723 074
Telefon (+47) 71 26 25 12
Telefaks (+47) 71 26 24 80

Nøkkelpersoner