Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 3 612 7 500
Sum driftskostnader -4 710 -7 005
Driftsresultat -1 098 495
Resultat før skatt -1 273 370
Årsresultat -1 273 370
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 69 106
Omløpsmidler 609 1 686
Sum gjeld 2 495 2 436
Sum egenkapital -1 567 -294
Sum egenkapital og gjeld 928 2 142
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bedre Reklame AS
Orgnummer 976 756 401
Telefon (+47) 75 56 69 99
Telefaks (+47) 75 56 69 95
E-post frank@bedre.no
Hjemmeside www.bedre.no
Besøksadresse Sivert Nielsens gate 54, 8007 Bodø
Postadresse Postboks 697, 8001 Bodø

Nøkkelpersoner