Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 28 943 24 875
Sum driftskostnader -27 284 -25 029
Driftsresultat 1 659 -153
Resultat før skatt 919 -930
Årsresultat 681 -693
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 956 9 875
Omløpsmidler 5 712 3 221
Sum gjeld 12 012 12 167
Sum egenkapital 2 645 1 964
Sum egenkapital og gjeld 14 657 14 132
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ask Industrimontasje AS
Orgnummer 977 039 932
Telefon (+47) 63 93 80 90
Telefaks (+47) 63 93 80 91
E-post post@askindustri.no
Hjemmeside www.askindustri.no
Besøksadresse Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum
Postadresse Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner