Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 7 462 000 6 751 000
Sum driftskostnader -3 503 000 -3 042 000
Driftsresultat 3 959 000 3 709 000
Resultat før skatt 3 837 000 3 151 000
Årsresultat 2 890 000 2 359 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 321 000 847 000
Omløpsmidler 391 220 000 376 669 000
Sum gjeld 447 998 000 438 929 000
Sum egenkapital 2 902 000 2 359 000
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fokus Bank Søndregate
Orgnummer 977 074 010
Telefon (+47) 08540
Telefaks (+47) 73 92 20 03
E-post 08540@danskebank.no
Hjemmeside www.danskebank.no
Besøksadresse Søndre gate 15, 7011 Trondheim
Postadresse Postboks 4700, 7466 Trondheim

Nøkkelpersoner