Grosserer N A Stangs Legat Til Fremme Av Norsk Vitenskap

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 568
Sum driftskostnader -119 -19
Driftsresultat -119 549
Resultat før skatt 138 249
Årsresultat 138 249
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 327 3 189
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 3 327 3 189
Sum egenkapital og gjeld 3 327 3 189
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stang N A Grosserer Legat Til Fremme
Orgnummer 977 126 355
Telefon (+47) 22 12 10 90
Telefaks (+47) 22 12 10 99
E-post dnva@online.no
Besøksadresse Drammensveien 78, 0271 Oslo
Postadresse Drammensveien 78, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner