Grosserer N A Stangs Legat Til Fremme Av Norsk Vitenskap

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -167 -319
Driftsresultat -167 -319
Resultat før skatt -242 -175
Årsresultat -242 -175
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 910 3 151
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 2 910 3 151
Sum egenkapital og gjeld 2 910 3 151
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stang N A Grosserer Legat Til Fremme
Orgnummer 977 126 355
Telefon (+47) 22 12 10 90
Telefaks (+47) 22 12 10 99
E-post dnva@online.no
Besøksadresse Drammensveien 78, 0271 Oslo
Postadresse Drammensveien 78, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner