Drammens Museum For Kunst og Kulturhistorie Fylkesmuseum og Galleri For Buskerud

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 20 689 20 458
Sum driftskostnader -20 724 -20 509
Driftsresultat -35 -51
Resultat før skatt -23 11
Årsresultat -23 11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 32 945 33 726
Omløpsmidler 3 296 3 762
Sum gjeld 4 442 5 665
Sum egenkapital 31 801 31 824
Sum egenkapital og gjeld 36 243 37 489
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Drammens Museum
Orgnummer 977 326 982
Telefon (+47) 32 20 09 30
Telefaks (+47) 32 20 09 49
E-post post@drammens.museum.no
Hjemmeside www.drammens.museum.no
Besøksadresse Konnerudgata 7, 3045 Drammen
Postadresse Konnerudgata 7, 3045 Drammen

Nøkkelpersoner