Pedagogisk Psykologisk Tjeneste For Ofoten

Visittkort
Markedsnavn Pedagogisk Psyk Tjeneste For Ofoten
Orgnummer 978 609 740
Telefon (+47) 76 96 19 80
Telefaks (+47) 76 96 19 81
E-post ppt-ofoten @ppt-ofoten.no
Hjemmeside www.ppt-ofoten.no
Besøksadresse Fagernesveien 1, 8514 Narvik
Postadresse Postboks 676, 8501 Narvik

Nøkkelpersoner