Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 3 926 3 557
Sum driftskostnader -1 969 -1 928
Driftsresultat 1 957 1 629
Resultat før skatt 1 957 1 630
Årsresultat 1 526 1 254
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 4 4
Omløpsmidler 2 545 2 171
Sum gjeld 2 386 2 038
Sum egenkapital 163 137
Sum egenkapital og gjeld 2 549 2 175
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Itec Consulting AS
Orgnummer 978 615 198
Telefon (+47) 67 55 03 40
Telefaks (+47) 67 55 03 44
Mobiltelefon (+47) 900 28 408
E-post firmapost@itec.no
Hjemmeside www.itec.no
Besøksadresse Stokkerveien 21, 1341 Slependen
Postadresse Stokkerveien 21, 1341 Slependen

Nøkkelpersoner