Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 436 2 262
Sum driftskostnader -1 877 -1 866
Driftsresultat 559 397
Resultat før skatt 561 399
Årsresultat 420 291
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 4
Omløpsmidler 1 102 849
Sum gjeld 969 736
Sum egenkapital 137 117
Sum egenkapital og gjeld 1 106 853
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Itec Consulting AS
Orgnummer 978 615 198
Telefon (+47) 67 55 03 40
Telefaks (+47) 67 55 03 44
Mobiltelefon (+47) 900 28 408
E-post firmapost@itec.no
Hjemmeside www.itec.no
Besøksadresse Stokkerveien 21, 1341 Slependen
Postadresse Stokkerveien 21, 1341 Slependen

Nøkkelpersoner