Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 15 800 17 225
Sum driftskostnader -13 129 -14 355
Driftsresultat 2 670 2 870
Resultat før skatt 2 683 2 863
Årsresultat 2 092 2 209
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 6 251 6 596
Omløpsmidler 15 432 14 845
Sum gjeld 4 367 5 468
Sum egenkapital 17 315 15 973
Sum egenkapital og gjeld 21 683 21 441
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Herlof Flosand AS
Orgnummer 978 657 443
Telefon (+47) 74 39 13 72
Telefaks (+47) 74 39 11 16
E-post h-flos@online.no
Besøksadresse Bergsligata 3, 7900 Rørvik
Postadresse Bergsligata 3, 7900 Rørvik

Nøkkelpersoner