Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -12
Driftsresultat -13 -12
Resultat før skatt 6 -2
Årsresultat 5 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 7 021 7 021
Omløpsmidler 1 325 1 321
Sum gjeld -2 -2
Sum egenkapital 8 349 8 344
Sum egenkapital og gjeld 8 346 8 342
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vålerveien 257 AS
Orgnummer 978 686 931
Telefon (+47) 71 65 75 00
Telefaks (+47) 71 65 75 01
E-post post@amfi.no
Hjemmeside www.amfi.no
Besøksadresse Øravegen 4, 6650 Surnadal
Postadresse Øravegen 4, 6650 Surnadal

Nøkkelpersoner