Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -131
Driftsresultat 0 -131
Resultat før skatt 0 -131
Årsresultat 0 -284
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 537 737
Sum gjeld 355 555
Sum egenkapital 183 183
Sum egenkapital og gjeld 537 737
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R 1 Oslo AS
Orgnummer 979 137 389
Telefon (+47) 23 27 51 80
Telefaks (+47) 23 27 51 81
E-post post@revisjon1.no
Hjemmeside www.revisjon1.no
Besøksadresse Skrikeråsvegen 23, 3942 Porsgrunn
Postadresse Skrikeråsvegen 23, 3942 Porsgrunn

Nøkkelpersoner