Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -218 0
Driftsresultat -218 0
Resultat før skatt -217 0
Årsresultat -217 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 320 537
Sum gjeld 355 355
Sum egenkapital -35 183
Sum egenkapital og gjeld 320 537
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R 1 Oslo AS
Orgnummer 979 137 389
Telefon (+47) 23 27 51 80
Telefaks (+47) 23 27 51 81
E-post post@revisjon1.no
Hjemmeside www.revisjon1.no
Besøksadresse Skrikeråsvegen 23, 3942 Porsgrunn
Postadresse Skrikeråsvegen 23, 3942 Porsgrunn

Nøkkelpersoner