Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 2 454 2 631
Sum driftskostnader -2 413 -2 486
Driftsresultat 41 145
Resultat før skatt 46 150
Årsresultat 23 108
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 493 1 640
Sum gjeld 847 716
Sum egenkapital 788 1 065
Sum egenkapital og gjeld 1 635 1 780
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus Gran
Orgnummer 979 208 790
Telefon (+47) 61 33 17 00
Telefaks (+47) 61 33 17 01
Besøksadresse Granstunet, 2750 Gran
Postadresse Granstunet Kjøpesenter, 2750 Gran

Nøkkelpersoner