Nøkkeltall 2016 2011
Sum driftsinntekter 375 182
Sum driftskostnader -562 -149
Driftsresultat -187 32
Resultat før skatt -193 44
Årsresultat -152 44
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2011
Varige driftsmidler 376 7
Omløpsmidler 183 743
Sum gjeld 580 14
Sum egenkapital 58 737
Sum egenkapital og gjeld 638 751
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kristiansunds Skipperforening
Orgnummer 979 256 639
Telefon (+47) 71 67 04 31
E-post kskipp@neasonline.no
Hjemmeside www.kristiansundskipperforening.no
Besøksadresse Fosnagata 5, 6509 Kristiansund N
Postadresse Fosnagata 5, 6509 Kristiansund N

Nøkkelpersoner