Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 293 5 966
Sum driftskostnader -8 263 -6 965
Driftsresultat 30 -999
Resultat før skatt 11 -1 016
Årsresultat 11 -1 045
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 40 66
Omløpsmidler 1 048 1 183
Sum gjeld 1 335 1 507
Sum egenkapital -172 -183
Sum egenkapital og gjeld 1 163 1 324
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Arkes Bygg AS
Orgnummer 979 300 840
Telefon (+47) 478 84 020
Telefaks (+47) 55 27 40 21
Mobiltelefon (+47) 478 84 020
E-post firmapost@arkes.no
Hjemmeside www.arkes.no
Besøksadresse Tertnesflaten 2, 5114 Tertnes
Postadresse Tertnesflaten 2, 5114 Tertnes

Nøkkelpersoner