Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 83 612 71 342
Sum driftskostnader -61 094 -51 244
Driftsresultat 22 517 20 099
Resultat før skatt 19 968 17 116
Årsresultat 14 910 11 771
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 217 920 213 017
Omløpsmidler 30 546 27 104
Sum gjeld 168 693 178 295
Sum egenkapital 83 157 70 253
Sum egenkapital og gjeld 251 851 248 548
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kragerø Energi AS
Orgnummer 979 399 901
Telefon (+47) 35 98 48 00
E-post firmapost@kragero-energi.no
Hjemmeside www.krageroenergi.no
Besøksadresse Bråteveien 6, 3770 Kragerø
Postadresse Bråteveien 6, 3770 Kragerø

Nøkkelpersoner