Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -184 -108
Driftsresultat -184 -108
Resultat før skatt 2 671 1 089
Årsresultat 2 306 837
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 77 923 75 626
Sum gjeld 2 833 6 736
Sum egenkapital 77 672 75 366
Sum egenkapital og gjeld 80 506 78 734
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn UF Norløff AS
Orgnummer 979 448 813
Telefon (+47) 22 41 01 70
Telefaks (+47) 22 41 01 71
Mobiltelefon (+47) 908 83 719
E-post halvor@norloff-invest.no
Besøksadresse Sollerudveien 21 D, 0283 Oslo
Postadresse Sollerudveien 21 D, 0283 Oslo

Nøkkelpersoner