Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -435 -357
Driftsresultat -435 -357
Resultat før skatt 5 371 5 363
Årsresultat 4 083 4 308
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 93 061 80 918
Sum gjeld 29 277 19 894
Sum egenkapital 66 495 64 245
Sum egenkapital og gjeld 95 772 84 139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn UF Norløff AS
Orgnummer 979 448 813
Telefon (+47) 22 41 01 70
Telefaks (+47) 22 41 01 71
Mobiltelefon (+47) 908 83 719
E-post halvor@norloff-invest.no
Besøksadresse Sollerudveien 21 D, 0283 Oslo
Postadresse Sollerudveien 21 D, 0283 Oslo

Nøkkelpersoner