Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -388 -332
Driftsresultat -388 -332
Resultat før skatt 3 990 1 070
Årsresultat 3 013 681
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 290 387
Omløpsmidler 88 083 91 898
Sum gjeld 44 506 57 199
Sum egenkapital 69 061 66 048
Sum egenkapital og gjeld 91 314 94 647
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn UF Norløff AS
Orgnummer 979 448 813
Telefon (+47) 22 41 01 70
Telefaks (+47) 22 41 01 71
Mobiltelefon (+47) 908 83 719
E-post halvor@norloff-invest.no
Besøksadresse Sollerudveien 21 D, 0283 Oslo
Postadresse Sollerudveien 21 D, 0283 Oslo

Nøkkelpersoner