Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 154 10 783
Sum driftskostnader -11 072 -10 547
Driftsresultat 81 236
Resultat før skatt 74 288
Årsresultat 74 288
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 236 212
Omløpsmidler 5 877 5 887
Sum gjeld 1 455 1 516
Sum egenkapital 4 658 4 584
Sum egenkapital og gjeld 6 113 6 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stangehallen Riksanlegg AS
Orgnummer 979 453 949
Telefon (+47) 62 57 90 00
Telefaks (+47) 62 57 89 90
E-post trine.lauritzen@stangehallen.no
Hjemmeside www.stangehallen.no
Besøksadresse Ljøstadvegen 15, 2335 Stange
Postadresse Ljøstadvegen 15, 2335 Stange

Nøkkelpersoner