Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 594 7 319
Sum driftskostnader -7 837 -6 913
Driftsresultat 756 406
Resultat før skatt 753 380
Årsresultat 562 267
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 355 223
Omløpsmidler 2 317 2 157
Sum gjeld 1 947 1 791
Sum egenkapital 798 736
Sum egenkapital og gjeld 2 745 2 526
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Portservice Oslo Og Akershus AS
Orgnummer 979 457 871
Telefon (+47) 902 71 329
Telefaks (+47) 63 99 27 11
E-post faltec@online.no
Hjemmeside www.portservice.no
Besøksadresse Solhøy, 2022 Gjerdrum
Postadresse Postboks 54, 2024 Gjerdrum

Nøkkelpersoner