Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 38 088 40 638
Sum driftskostnader -31 298 -32 660
Driftsresultat 6 791 7 978
Resultat før skatt 7 514 8 328
Årsresultat 5 617 6 041
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 123 181
Omløpsmidler 32 459 32 369
Sum gjeld 26 667 26 475
Sum egenkapital 6 129 6 268
Sum egenkapital og gjeld 32 796 32 742
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Berg-Hansen Reisebureau
Orgnummer 979 512 732
Telefon (+47) 38 12 20 00
Telefaks (+47) 37 00 01 51
E-post bestilling@berg-hansen.no
Hjemmeside www.berg-hansen.no
Besøksadresse Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand S
Postadresse Postboks 789, 4666 Kristiansand S

Nøkkelpersoner