Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 1 0
Årsresultat 1 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 122 120
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 121 120
Sum egenkapital og gjeld 122 120
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bomax AS
Orgnummer 979 580 258
Telefon (+47) 64 85 44 00
Telefaks (+47) 22 22 21 50
Besøksadresse Kjeppestadveien 40, 1400 Ski
Postadresse Postboks 90, 1401 Ski

Nøkkelpersoner