Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -38 -47
Driftsresultat -38 -47
Resultat før skatt -35 21 340
Årsresultat -35 21 340
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 75 1 020
Sum gjeld 0 10
Sum egenkapital 75 10 010
Sum egenkapital og gjeld 75 10 020
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bomax AS
Orgnummer 979 580 258
Telefon (+47) 64 85 44 00
Telefaks (+47) 22 22 21 50
Besøksadresse Kjeppestadveien 40, 1400 Ski
Postadresse Postboks 90, 1401 Ski

Nøkkelpersoner