Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 12 858 13 978
Sum driftskostnader -12 259 -13 396
Driftsresultat 599 581
Resultat før skatt 48 2
Årsresultat 48 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 940 1 154
Omløpsmidler 9 211 10 470
Sum gjeld 8 857 9 496
Sum egenkapital 2 399 2 351
Sum egenkapital og gjeld 11 256 11 847
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hovde Maritim AS
Orgnummer 979 608 489
Telefon (+47) 76 07 31 00
Telefaks (+47) 76 07 31 01
E-post post@hovdemaritim.no
Hjemmeside www.hovdemaritim.no
Besøksadresse Dreyers gate 125, 8312 Henningsvær
Postadresse Postboks 48, 8312 Henningsvær

Nøkkelpersoner