Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 38 421 43 259
Sum driftskostnader -38 310 -42 502
Driftsresultat 111 756
Resultat før skatt 690 2 371
Årsresultat 518 1 728
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 16 065 14 853
Sum gjeld 12 867 11 713
Sum egenkapital 3 198 3 180
Sum egenkapital og gjeld 16 065 14 894
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordkak AS
Orgnummer 979 765 991
Telefon (+47) 69 31 76 00
E-post info@nordkak.no
Hjemmeside www.nordkak.no
Besøksadresse Torpebaugen 8, 1738 Borgenhaugen
Postadresse Torpebaugen 8, 1738 Borgenhaugen

Nøkkelpersoner