Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 57 697 46 360
Sum driftskostnader -55 759 -43 413
Driftsresultat 1 938 2 948
Resultat før skatt 1 627 1 555
Årsresultat 1 258 944
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 26 375 14 185
Sum gjeld 21 880 10 932
Sum egenkapital 4 517 3 259
Sum egenkapital og gjeld 26 397 14 192
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordkak AS
Orgnummer 979 765 991
Telefon (+47) 69 31 76 00
E-post info@nordkak.no
Hjemmeside www.nordkak.no
Besøksadresse Torpebaugen 8, 1738 Borgenhaugen
Postadresse Torpebaugen 8, 1738 Borgenhaugen

Nøkkelpersoner