Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 477 873
Sum driftskostnader -252 -1 124
Driftsresultat 224 -252
Resultat før skatt 192 -344
Årsresultat 192 -344
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 34 50
Omløpsmidler 208 300
Sum gjeld 52 549
Sum egenkapital 185 -8
Sum egenkapital og gjeld 237 542
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ring Rådgivende ingeniører AS
Orgnummer 979 805 691
Telefon (+47) 926 01 541
Telefaks (+47) 51 82 74 56
Mobiltelefon (+47) 926 01 541
E-post post.ring@me.com
Hjemmeside www.ringring.as
Postadresse Postboks 87 Forus, 4064 Stavanger

Nøkkelpersoner