Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 935 911
Sum driftskostnader -568 -561
Driftsresultat 367 350
Resultat før skatt 124 93
Årsresultat 124 93
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 13 523 13 559
Omløpsmidler 330 516
Sum gjeld 10 530 10 877
Sum egenkapital 3 322 3 199
Sum egenkapital og gjeld 13 852 14 075
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Karoliushaugen Borettslag
Orgnummer 979 827 407
Telefon (+47) 77 84 21 89
Telefaks (+47) 22 79 94 40
E-post firma.lhlb@lhl.no
Besøksadresse Sjøgata 14, 9300 Finnsnes
Postadresse v/HBRI AS Postboks 6666 St Olavs pl, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner