Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 538 656
Sum driftskostnader -611 -716
Driftsresultat -72 -61
Resultat før skatt -429 4 102
Årsresultat -434 4 059
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 359 499
Omløpsmidler 829 5 115
Sum gjeld 1 484 3 930
Sum egenkapital 1 101 2 535
Sum egenkapital og gjeld 2 585 6 464
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pico Utvikling AS
Orgnummer 979 837 038
Telefon (+47) 22 14 45 22
Telefaks (+47) 22 14 29 17
E-post baendli@online.no
Besøksadresse c/o J Vågslid Doktor Holms vei 33, 0787 Oslo
Postadresse c/o J Vågslid Doktor Holms vei 33, 0787 Oslo

Nøkkelpersoner