Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 27 896 16 687
Sum driftskostnader -30 007 -26 858
Driftsresultat -2 111 -10 171
Resultat før skatt -3 251 -11 083
Årsresultat -2 624 -8 010
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 337 5 174
Omløpsmidler 10 103 18 793
Sum gjeld 19 458 34 640
Sum egenkapital -1 985 640
Sum egenkapital og gjeld 17 473 35 279
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Norske Ventiler AS
Orgnummer 979 918 690
Telefon (+47) 56 31 54 50
Telefaks (+47) 56 31 54 51
Mobiltelefon (+47) 911 84 357
E-post info@norskeventiler.no
Hjemmeside www.NORSKEVENTILER.NO
Besøksadresse Bleivassvegen 28, 5363 Ågotnes
Postadresse Postboks 115, 5346 Ågotnes

Nøkkelpersoner