Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 998 9 553
Sum driftskostnader -8 708 -8 131
Driftsresultat 291 1 422
Resultat før skatt 286 1 035
Årsresultat 179 727
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 230 442
Omløpsmidler 6 078 5 577
Sum gjeld 2 841 2 689
Sum egenkapital 3 762 3 583
Sum egenkapital og gjeld 6 602 6 272
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kulør Trygve Frækaland Målarservice AS
Orgnummer 979 958 390
Telefon (+47) 57 67 26 52
Telefaks (+47) 57 67 45 43
E-post fargeglede@c2i.net
Besøksadresse Nestangen, 6856 Sogndal
Postadresse Nestangen, 6856 Sogndal

Nøkkelpersoner