Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 19 881 20 427
Sum driftskostnader -18 986 -19 991
Driftsresultat 894 436
Resultat før skatt 814 288
Årsresultat 814 288
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 145 1 292
Omløpsmidler 1 897 1 705
Sum gjeld 3 172 3 940
Sum egenkapital -129 -944
Sum egenkapital og gjeld 3 042 2 997
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sørflakne Bensin og Service (ESSO)
Orgnummer 980 025 683
Telefon (+47) 73 81 73 50
Telefaks (+47) 73 81 73 93
E-post sorflakne.verksted@neanett.no
Hjemmeside www.sorflakne.no
Besøksadresse Meboden, 7580 Selbu
Postadresse Meboden, 7580 Selbu

Nøkkelpersoner