Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -5 -9
Driftsresultat -5 -9
Resultat før skatt -5 -9
Årsresultat -5 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 8
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 132 138
Sum egenkapital og gjeld 132 138
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nor X Management AS
Orgnummer 980 123 448
Telefon (+47) 69 16 58 06
Mobiltelefon (+47) 916 46 134
E-post steinaamo@online.no
Besøksadresse Nordlitoppen 53, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse Nordlitoppen 53, 1743 Klavestadhaugen

Nøkkelpersoner