Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -5 -4
Driftsresultat -5 -4
Resultat før skatt -5 -4
Årsresultat -5 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 3
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 124 129
Sum egenkapital og gjeld 124 129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nor X Management AS
Orgnummer 980 123 448
Telefon (+47) 69 16 58 06
Mobiltelefon (+47) 916 46 134
E-post steinaamo@online.no
Besøksadresse Nordlitoppen 53, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse Nordlitoppen 53, 1743 Klavestadhaugen

Nøkkelpersoner