Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 795 6 854
Sum driftskostnader -3 369 -3 745
Driftsresultat 3 425 3 108
Resultat før skatt 2 511 514
Årsresultat 1 997 117
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 49 741 50 034
Omløpsmidler 8 033 6 347
Sum gjeld 37 261 38 081
Sum egenkapital 26 388 24 391
Sum egenkapital og gjeld 63 649 62 472
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ullvaren Eiendom AS
Orgnummer 980 205 207
Telefon (+47) 400 05 010
Telefaks (+47) 74 27 17 77
Mobiltelefon (+47) 400 05 010
Besøksadresse Th. Sommerschields gate 5, 7800 Namsos
Postadresse Th. Sommerschields gate 5, 7800 Namsos

Nøkkelpersoner