Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 51 781 45 292
Sum driftskostnader -34 553 -30 628
Driftsresultat 17 229 14 664
Resultat før skatt 17 018 14 328
Årsresultat 12 698 10 262
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 134 219
Omløpsmidler 30 665 38 905
Sum gjeld 30 013 36 048
Sum egenkapital 3 383 3 708
Sum egenkapital og gjeld 33 396 39 756
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mestergruppen Bolig AS
Orgnummer 980 281 353
Telefon (+47) 23 37 75 00
Telefaks (+47) 23 37 75 50
Hjemmeside www.mesterhus.no
Besøksadresse Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Postadresse Postboks 6197 Etterstad, 0602 Oslo

Nøkkelpersoner