Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 20 417 15 013
Sum driftskostnader -18 301 -14 728
Driftsresultat 2 117 285
Resultat før skatt 2 445 367
Årsresultat 1 861 265
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 348 469
Omløpsmidler 7 595 4 743
Sum gjeld 4 881 2 888
Sum egenkapital 3 111 2 372
Sum egenkapital og gjeld 7 992 5 260
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Obsima Technology AS
Orgnummer 980 343 413
Telefon (+47) 909 63 458
Telefaks (+47) 63 93 81 80
Mobiltelefon (+47) 924 95 942
E-post info@obsima.no
Hjemmeside www.obsima.no
Besøksadresse Askheim 1 E, 2022 Gjerdrum
Postadresse Postboks 76, 2024 Gjerdrum

Nøkkelpersoner