Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 981 15 028
Sum driftskostnader -14 193 -14 724
Driftsresultat -212 304
Resultat før skatt -242 316
Årsresultat -197 205
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 249 1 727
Omløpsmidler 1 094 1 064
Sum gjeld 2 070 2 185
Sum egenkapital 2 074 2 270
Sum egenkapital og gjeld 4 144 4 455
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Spenst Jessheim
Orgnummer 980 355 381
Telefon (+47) 63 97 79 60
Telefaks (+47) 63 97 79 69
E-post jessheim@spenst.no
Hjemmeside www.spenst.no/jessheim
Besøksadresse Trondheimsv 85, 2050 Jessheim
Postadresse Postboks 302, 2051 Jessheim

Nøkkelpersoner