Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -20
Driftsresultat -13 -20
Resultat før skatt -137 -368
Årsresultat -137 -368
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 43 56
Sum gjeld 4 4
Sum egenkapital 101 238
Sum egenkapital og gjeld 105 243
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apel X AS
Orgnummer 980 410 161
Besøksadresse Bulls gate 2 A, 3110 Tønsberg
Postadresse Bulls gate 2 A, 3110 Tønsberg

Nøkkelpersoner