Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -13
Driftsresultat -13 -13
Resultat før skatt -8 -74
Årsresultat -8 -74
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 31
Sum gjeld 0 4
Sum egenkapital 19 27
Sum egenkapital og gjeld 19 31
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apel X AS
Orgnummer 980 410 161
Besøksadresse Bulls gate 2 A, 3110 Tønsberg
Postadresse Bulls gate 2 A, 3110 Tønsberg

Nøkkelpersoner