Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 122 120
Sum driftskostnader -126 -134
Driftsresultat -5 -14
Resultat før skatt 563 1 254
Årsresultat 439 1 123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 876 1 908
Omløpsmidler 1 322 1 056
Sum gjeld 4 007 3 870
Sum egenkapital 5 815 5 576
Sum egenkapital og gjeld 9 821 9 446
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn AK Walløe Møbeltapetserer AS
Orgnummer 980 438 538
Telefon (+47) 992 21 556
Telefaks (+47) 55 28 16 85
Mobiltelefon (+47) 958 09 519
E-post anders@walloe.no
Hjemmeside www.walloe.no/
Besøksadresse Nattlandsveien 155, 5094 Bergen
Postadresse Nattlandsveien 155, 5094 Bergen

Nøkkelpersoner