Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 75 817 70 358
Sum driftskostnader -69 456 -64 417
Driftsresultat 6 360 5 942
Resultat før skatt 9 748 1 337
Årsresultat 9 748 1 337
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 99 894 94 955
Omløpsmidler 14 912 10 276
Sum gjeld 87 253 87 417
Sum egenkapital 27 620 17 872
Sum egenkapital og gjeld 114 873 105 290
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Krokeide Videregående Skole
Orgnummer 980 443 191
Telefon (+47) 55 10 87 00
Telefaks (+47) 55 10 87 01
E-post post@krokeidesenteret.no
Hjemmeside www.krokeidesenteret.no
Besøksadresse Korsnesvegen 70, 5244 Fana
Postadresse Korsnesvegen 70, 5244 Fana

Nøkkelpersoner