Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 488 453
Sum driftskostnader -249 -358
Driftsresultat 239 95
Resultat før skatt 206 44
Årsresultat 178 44
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 952 6 971
Omløpsmidler 164 107
Sum gjeld 3 705 3 844
Sum egenkapital 3 412 3 233
Sum egenkapital og gjeld 7 116 7 077
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Solberg E E AS
Orgnummer 980 694 143
Telefon (+47) 22 14 18 47
Besøksadresse Nils Collett Vogts vei 28, 0766 Oslo
Postadresse Nils Collett Vogts vei 28, 0766 Oslo

Nøkkelpersoner