Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 423 444
Sum driftskostnader -127 -430
Driftsresultat 295 14
Resultat før skatt 231 -61
Årsresultat 231 -61
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 902 6 913
Omløpsmidler 69 117
Sum gjeld 3 781 4 071
Sum egenkapital 3 189 2 959
Sum egenkapital og gjeld 6 971 7 030
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Solberg E E AS
Orgnummer 980 694 143
Telefon (+47) 22 14 18 47
Besøksadresse Nils Collett Vogts vei 28, 0766 Oslo
Postadresse Nils Collett Vogts vei 28, 0766 Oslo

Nøkkelpersoner