Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 305 2 899
Sum driftskostnader -4 002 -2 632
Driftsresultat -697 266
Resultat før skatt 2 985 4 095
Årsresultat 2 285 3 066
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 56 635 57 424
Omløpsmidler 10 594 7 852
Sum gjeld 43 726 44 059
Sum egenkapital 24 282 21 997
Sum egenkapital og gjeld 68 009 66 056
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Krogstad AS
Orgnummer 980 948 781
Telefon (+47) 76 06 63 50
Telefaks (+47) 76 07 21 69
Besøksadresse Verftsgata 50, 8300 Svolvær
Postadresse Postboks 81, 8301 Svolvær

Nøkkelpersoner