Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 29 420 36 014
Sum driftskostnader -29 426 -34 427
Driftsresultat -5 1 587
Resultat før skatt -285 1 262
Årsresultat -223 933
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 993 4 763
Omløpsmidler 10 322 9 876
Sum gjeld 9 054 9 200
Sum egenkapital 5 308 5 531
Sum egenkapital og gjeld 14 362 14 730
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn ER Trading
Orgnummer 980 961 729
Telefon (+47) 51 86 96 00
Telefaks (+47) 51 86 96 01
Mobiltelefon (+47) 959 43 191
E-post post@ertrading.no
Hjemmeside www.ertrading.no
Besøksadresse Varabergmyra 4-8, 4051
Postadresse Varabergmyra 4-8, 4051

Nøkkelpersoner