Nøkkeltall 2011 2010
Sum driftsinntekter 9 652 13 248
Sum driftskostnader 9 665 12 875
Driftsresultat -13 373
Resultat før skatt -892 91
Årsresultat -892 57
Resultatgrad (%) -18.58% -1.79%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2011 2010
Varige driftsmidler 10 42
Omløpsmidler 1 450 3 070
Sum gjeld 4 701 7 114
Sum egenkapital 3 410 4 302
Sum egenkapital og gjeld 8 111 11 416
Egenkapitalandel (%) 42.04% 37.68%
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bio Pharma AS
Orgnummer 981 043 081
Telefon (+47) 911 72 497
E-post post@biopharma.no
Hjemmeside www.biotechpharma.eu
Besøksadresse Rosenholmveien 4 B, 1252 Oslo
Postadresse Postboks 6164 Etterstad, 0602 Oslo

Nøkkelpersoner

Styrestruktur