Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 44 297 46 234
Sum driftskostnader -43 886 -44 581
Driftsresultat 411 1 651
Resultat før skatt 326 1 582
Årsresultat 268 1 547
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 241 1 229
Omløpsmidler 4 736 4 781
Sum gjeld 4 791 4 892
Sum egenkapital 1 192 1 124
Sum egenkapital og gjeld 5 982 6 015
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunnhordland Bil AS
Orgnummer 981 136 098
Telefon (+47) 53 40 37 90
E-post firmapost@sunnhordalandbil.no
Hjemmeside www.sunnhordlandbil.no
Besøksadresse Vabakkjen, 5411 Stord
Postadresse Vabakkjen 8, 5411 Stord

Nøkkelpersoner