Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 65 244
Sum driftskostnader -155 -230
Driftsresultat -90 15
Resultat før skatt -89 16
Årsresultat -89 12
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 295 588
Sum gjeld 130 334
Sum egenkapital 165 255
Sum egenkapital og gjeld 295 588
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Soft One AS
Orgnummer 981 213 653
Telefon (+47) 922 81 801
E-post info@softone.no
Hjemmeside www.softone.no
Besøksadresse C. J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Postadresse C. J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo