Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 643 7 650
Sum driftskostnader -5 148 -5 457
Driftsresultat 496 2 193
Resultat før skatt 498 2 213
Årsresultat 370 1 613
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 70 82
Omløpsmidler 2 715 3 566
Sum gjeld 2 087 3 285
Sum egenkapital 699 363
Sum egenkapital og gjeld 2 785 3 648
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Impro X AS
Orgnummer 981 231 589
Telefon (+47) 478 35 735
Mobiltelefon (+47) 911 46 438
Besøksadresse Kattfotveien 22, 3970 Langesund
Postadresse Postboks 43, 3993 Langesund

Nøkkelpersoner