Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 7 035 5 358
Sum driftskostnader -4 896 -3 278
Driftsresultat 2 138 2 080
Resultat før skatt 2 159 2 075
Årsresultat 1 567 1 540
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 964 3 242
Sum gjeld 4 714 3 066
Sum egenkapital 250 182
Sum egenkapital og gjeld 4 964 3 249
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Impro X AS
Orgnummer 981 231 589
Telefon (+47) 478 35 735
Mobiltelefon (+47) 911 46 438
Besøksadresse Kattfotveien 22, 3970 Langesund
Postadresse Postboks 43, 3993 Langesund

Nøkkelpersoner