Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 26 371 22 067
Sum driftskostnader -25 163 -21 217
Driftsresultat 1 208 849
Resultat før skatt 1 209 857
Årsresultat 916 647
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 87 67
Omløpsmidler 8 626 7 509
Sum gjeld 4 180 3 708
Sum egenkapital 4 533 3 867
Sum egenkapital og gjeld 8 713 7 575
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sigdal Maskinforretning AS
Orgnummer 981 254 767
Telefon (+47) 32 71 06 63
Telefaks (+47) 32 71 57 03
E-post oyvind@smf-as.no
Hjemmeside www.smf-as.no
Besøksadresse Nerstad, 3350 Prestfoss
Postadresse Nerstad, 3350 Prestfoss

Nøkkelpersoner