Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 30 0
Sum driftskostnader -98 -34
Driftsresultat -67 -33
Resultat før skatt -67 -33
Årsresultat -67 -33
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 110 110
Omløpsmidler 0 85
Sum gjeld 59 59
Sum egenkapital 51 136
Sum egenkapital og gjeld 110 194
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Psykolog Tove Kristin Olsen AS
Orgnummer 981 568 222
Telefon (+47) 909 67 900
E-post petter@walhovd.com
Besøksadresse Råstadkroken 1, 2770 Jaren
Postadresse Råstadkroken 1, 2770 Jaren

Nøkkelpersoner