Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 099 1 263
Sum driftskostnader -1 151 -1 250
Driftsresultat -52 12
Resultat før skatt -70 -10
Årsresultat -52 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 277 429
Omløpsmidler 173 133
Sum gjeld 403 462
Sum egenkapital 48 100
Sum egenkapital og gjeld 450 562
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byggmester Høgetveit AS
Orgnummer 981 649 133
Telefon (+47) 920 80 139
Mobiltelefon (+47) 920 80 139
Besøksadresse Nordtjønnåsen 11, 4620 Kristiansand S
Postadresse Nordtjønnåsen 11, 4620 Kristiansand S

Nøkkelpersoner