Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 38 050 52 994
Sum driftskostnader -40 680 -52 678
Driftsresultat -2 631 316
Resultat før skatt -2 633 326
Årsresultat -2 633 207
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 082 2 955
Omløpsmidler 9 324 9 057
Sum gjeld 10 526 9 556
Sum egenkapital 1 591 4 224
Sum egenkapital og gjeld 12 117 13 780
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Conventor AS
Orgnummer 981 695 631
Telefon (+47) 51 52 90 99
Telefaks (+47) 51 52 91 00
E-post kontakt@conventor.com
Hjemmeside www.conventor.com
Besøksadresse Støperigata 38, 4014 Stavanger
Postadresse Postboks 1535, 4093 Stavanger

Nøkkelpersoner