Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 126 140
Sum driftskostnader -94 -101
Driftsresultat 32 39
Resultat før skatt 33 40
Årsresultat 19 29
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 267 306
Omløpsmidler 550 603
Sum gjeld 25 136
Sum egenkapital 822 804
Sum egenkapital og gjeld 847 940
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Helligvær Kystopplevelser AS
Orgnummer 981 873 785
Telefon (+47) 75 53 01 65
Mobiltelefon (+47) 994 72 240

Nøkkelpersoner