Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -20 -20
Driftsresultat -20 -20
Resultat før skatt -299 1 010
Årsresultat -299 1 010
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 360 419
Sum gjeld 1 0
Sum egenkapital 1 781 2 080
Sum egenkapital og gjeld 1 782 2 080
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P A Frøiland Invest AS
Orgnummer 981 929 349
Telefon (+47) 907 48 633
Telefaks (+47) 51 60 22 01
Mobiltelefon (+47) 907 48 633
E-post arne@froiland.no
Besøksadresse Malmøyveien 24, 0198 Oslo
Postadresse Malmøyveien 24, 0198 Oslo

Nøkkelpersoner