Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -190 -29
Driftsresultat -190 -29
Resultat før skatt -90 -32
Årsresultat -90 -32
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 810 1 754
Sum gjeld 1 5
Sum egenkapital 809 1 749
Sum egenkapital og gjeld 810 1 754
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P A Frøiland Invest AS
Orgnummer 981 929 349
Telefon (+47) 907 48 633
Telefaks (+47) 51 60 22 01
Mobiltelefon (+47) 907 48 633
E-post arne@froiland.no
Besøksadresse Malmøyveien 24, 0198 Oslo
Postadresse Malmøyveien 24, 0198 Oslo

Nøkkelpersoner